Vizare Studii

Aplicam VIZA pe actele de studii superioare la Ministerul Educaţiei Nationale (C.N.R.E.D).

 

Prin VIZARE se întelege procedura prin care se verifică autenticitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. În cazul actelor de studii universitare acest lucru este realizat de Ministerul Educaţiei prin C.N.R.E.D. indiferent de judeţul unde s-a promovat. Vizarea unui act de studiu se face la cerere, numai în cazul în care doriţi să plecaţi cu actele de studii într-un alt stat terţ care solicită în mod expres acest lucru. În cazul statelor semnatare ale convenţiei Haga 1961, se recomandă ca, după obţinerea vizei pe actul de studiu, să se aplice apostila pe actul vizat (vezi pagina apostile). În cazul în care intenţionaţi să utilizaţi actul de studiu într-un stat nesemnatar al convenţiei Haga 1961, acesta se supune regulilor de supralegalizare (vezi pagina supralegalizare).

Actele de studii superioare ce pot fi vizate la Ministerul Educatiei Nationale sectia C.N.R.E.D.:


- Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele nominale provizorii de înlocuire a diplomei finale de studii (licenţă şi masterat);
- Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă (anexa la diploma de studii);
- Programa analitică (anexa la diploma de studii);
- Certificatul de pregătire didactică;
- Adeverinţa pentru rezultatele obtinute la examenul de licenţă;
- Adeverinţa care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni.

Actele necesare pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educatie Nationale , sectia C.N.R.E.D.:


- Cerere adresată Ministerului Educatiei Nationale, prin care se solicită vizarea documentelor de studii.
- Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei în original şi copie simplă (ex. diplomă, foaie matricolă);
- Adeverinţa de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă, eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă – în original;
- Programa analitică (dacă este cazul), în cazul în care se solicită programa analitică este necesară copia simplă doar după adeverinţa nominală (prima pagină);
- Documente personale de identificare, în copie simplă;
- Actul de identitate al titularului diplomei în copie simplă – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere în România sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
- Certificatul de căsătorie sau de divorţ în copie simplă, în situaţia în care a avut loc o schimbare a numelui (dacă este cazul).

Pentru mai multe informaţii cu privire la Directiva 2005/36/CE puteţi accesa: www.cnred.edu.ro

ESTIMARE RAPIDA DE PRET

Acum totul este mai simplu. Trebuie doar sa ne cunoasteti, de restul ne ocupam noi.

Program
Luni – Joi : 09:00 – 17:00
Vineri : 09:00 – 15:00
Contacteaza-ne
021 317 5887
office@expertforyou.ro
Open chat
Aveti intrebari?
Expert for You
Aveti intrebari? Intrebati si va vom raspunde cat mai curand posibil.