Certificat De Conformitate

Obţinem certificatul de conformitate sau recomandarea de la Ministerul Sanatatii in cel mai scurt timp, la cererea titularilor de acte pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa. Incepand cu data de 15.01.2007, MSP elibereaza certificatele si adeverintele necesare recunoasterii in celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobandite in Romania in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moasa.

Categoriile si conditiile de eliberare a certificatelor necesare recunoasterii titlurilor romanesti in profesia de medic, medic dentist, asistent medical generalist si moasa:

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor,medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendentă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii , care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă această experienţă profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii certificatului de conformitate

Cerere în care se vor preciza şi datele de contact.
Copie act de identitate.
Copii legalizate după diploma de bacalaureat şi după titlurile oficiale de calificare (Certificatul de Competenţe Profesionale, Diploma de absolvire a şcolii postliceale sanitare de asistent medical obstetrică-ginecologie, diploma de studii universitare).
copie legalizată după foaia matricolă.
Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare mai sus menţionate.
Copii legalizate după documentele de schimbare a numelui.
Copie legalizată după Autorizaţia de Liberă Practică.
Adeverinţă de vechime de la locul de muncă sau copie conformă după cartea de muncă.

Medicii specialişti vor prezenta suplimentar o copie după certificatul de medic specialist şi adeverinţa eliberată de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în care se precizează ordinul ministrului de confirmare ca rezident şi perioada în care a efectuat pregătirea prin rezidenţiat sau copia legalizată a carnetului de rezident.

ESTIMARE RAPIDA DE PRET

Acum totul este mai simplu. Trebuie doar sa ne cunoasteti, de restul ne ocupam noi.

Program
Luni – Joi : 09:00 – 17:00
Vineri : 09:00 – 15:00
Contacteaza-ne
021 317 5887
office@expertforyou.ro
Open chat
Aveti intrebari?
Expert for You
Aveti intrebari? Intrebati si va vom raspunde cat mai curand posibil.