CONEXE

Aplicam viza pe actele de studii superioare la Ministeru Educatiei Nationale (C.N.R.E.D).

Prin vizare se intelege procedura prin care se verifica autenticitatea actului de studiu si a inscrisurilor de pe acest act. In cazul actelor de studii universitare acest lucru este realizat de Ministerul Educatiei prin C.N.R.E.D. indiferent de judetul unde s-a promovat.

Vizarea unui act de studiu se face la cerere, numai in cazul in care doriti sa plecati cu actele de studii intr-un alt stat tert care solicita in mod expres acest lucru. In cazul statelor semnatare ale conventiei Haga 1961, se recomanda ca dupa obtinerea vizei pe actul de studiu sa se aplice apostila pe actul vizat (vezi aici pagina apostile). In cazul in care intentionati sa utilizati actul de studiu intr-un stat nesemnatar al conventiei Haga 1961 acesta se supune regulilor de supralegalizare (vezi pagina aici supralegalizare).

Actele de studii superioare ce pot fi vizate la Ministerul Educatiei Nationale sectia C.N.R.E.D:

 1.  Diplomele de studii superioare (licenta, masterat si doctorat) sau adeverintele nominale provizorii de inlocuire a diplomei finale de studii (licenta si masterat);
 2.  Foaia matricola sau Suplimentul la Diploma (anexa la diploma de studii);
 3.  Programa analitica (anexa la diploma de studii);
 4.  Certificatul de pregatire didactica;
 5.  Adeverinta pentru rezultatele obtinute la examenul de licenta;
 6.  Adeverinta care atesta calitatea de student pentru cetatenii europeni.

Actele necesare pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educatie Nationale, sectia C.N.R.E.D:

 1.  Cerere adresata Ministerului Educatiei Nationale, prin care se solicita vizarea documentelor de studii;
 2.  Actele de studii pentru care se solicita aplicarea vizei in original si copie simpla (ex. Diploma ; Foaie Matricola);
 3.  Adeverinta de autenticitate a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma, eliberate de institutia de invatamant superior emitenta – in original;
 4.  Programa analitica (daca este cazul); in cazul in care se solicita programa analitica este necesara copia simpla doar dupa adeverinta nominala (prima pagina);
 5.  Documente personale de identificare, in copie simpla;
 6.  Actul de identitate al titularului diplomei in copie simpla – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere in Romania sau pasaport (aflat in termen de  valabilitate);
 7.  Certificatul de casatorie sau de divort in copie simpla, in situatia in care a avut loc o schimbare a numelui (daca este cazul).

 

Pentru mai multe informatii cu privire la vizarea actelor de studii puteti accesa: www.cnred.edu.ro

Tot ce trebuie sa faceti este sa luati legatura cu un reprezentant al biroului nostru pentru o evaluare corecta a dosarului pe care il detineti.

Share

Intocmim dosarul pentru a obtine Declaratia de Valoare de la Consulatul Italiei la Bucuresti.

Prin acest serviciu, demonstram capacitatea noastra de a efectua servicii cat mai complete, de un real folos cetatenilor romani sau straini, care au terminat studiile in Romania si care doresc sa se inscrie la studii in Italia. Societatea noastra este acreditata de catre Consulatul Italiei din Bucuresti, motiv pentru care putem sa va reprezentam interesele in obtinerea Declaratiei de Valoare.
Apeland la serviciile noastre, veti beneficia de experienta pe care am acumulat-o in decursul timpului, lucru care va ofera certitudinea intocmirii corecte a dosarului ce urmeaza a fi depus in Consulat. Declaratia de Valoare este un document cu valoare strict informativa, scris in limba italiana, care nu confera in sine nicio recunoastere scolara, universitara sau profesionalasi care tine de competenta exclusiva a autoritatilor din Italia.

Declaratia de Valoare se elibereaza numai pentru actele de studii finale emise de catre Ministerul Educatiei Nationale, pentru:

 • Inscrierea la cursuri universitare, post-universitare in Italia;
 • Participarea la posturi publice din Italia;
 • Inscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare profesionala.

Declaratia de valoare se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de documente :

 • Foaia Matricola de 8 clase;
 • Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate;
 • Diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani;
 • Diploma de scoala profesionala (de minim 3 ani);
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licenta;
 • Diploma de master;
 • Diploma de doctorat.

Actele necesare pentru obtinerea Declaratiei de Valoare – Foaia Matricola de 8 clase:

 1.  Foaia Matricola in original (vizata si Apostilata);
 2.  Adeverinta de autenticitate* in original la Foaia Matricola (se obtine de la secretariatul scoli, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare, unul pentru Inspectoratul Scolar si al doilea pentru Consulatul  Italiei din Bucuresti);
 3.  Rezidenta din Italia (daca este cazul);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* */ Delegatie***.

Nota *: In Adeverinta de autenticitate pentru Consulatul Italia, trebuie sa fie specificat ca in anul scolar in care ati terminat 8 clase, singurul document de studiu emis era Foaia matricola conform legislatiei in vigoare la acea data.
Nota**:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania.
Nota ***:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Foaia Matricola, in baza Adeverintei de autenticitate, se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat actul de studiu.
Foaia Matricola vizatase depune la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentul de studiu sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratie de Valoare - Certificatul de Capacitate:

 1.  Certificatul de Capacitate in original (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Certificatul de Capacitate si pentru Foaia Matricola (se obtin de la secretariatul scolii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in  parte, unul pentru Inspectoratul Scolar si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania.
Nota **:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Certificatul de Capacitate si Foaia Matricola, in baza Adeverinte de autenticitate, se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar din judetul in care sa afla institutia de invatamant care a eliberat actele de studii.
Certificatul de Capacitate si Foaia Matricola, vizate la Inspectoratul Scolar, se depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Acte necesare pentru obtinerea Declaratiei de Valoare - Diploma de Absolvire a Invatamantului Obligatoriu de 10 ani:

 1.  Diploma de 10 ani in original (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate, in original, pentru Diploma de 10 ani si pentru Foaia Matricola (se obtin de la secretariatul scolii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in parte, unul pentru Inspectoratul Scolar si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania.
Nota **: Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Diploma de 10 clase si Foaia Matricola, in baza Adeverinte de Autenticitate, se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar din judetul in care sa afla institutia de invatamant care a eliberat actele de studii.
Diploma de 10 clase si Foaia Matricola vizate se depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratiei de Valoare - Diploma Profesionala de minimum 3 ani:

 1.  Diploma Profesionala in original (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Diploma Profesionala si pentru Foaia Matricola (se obtin de la secretariatul scolii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in parte, unul pentru Inspectoratul Scolar si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*: Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania.
Nota **: Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Diploma Profesionala si Foaia Matricola, in baza Adeverinte de Autenticitate, se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar din judetul in care sa afla institutia de invatamant care a eliberat actele de studii.
Diploma Profesionala si Foaia Matricola vizatese depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratiei de Valoare – Diploma de Bacalaureat:

 1.  Diploma de Bacalaureat (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Diploma Bacalaureat si pentru Foaia Matricola (se obtin de la secretariatul scolii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in parte, unul pentru Inspectoratul Scolar si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*: Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania.
Nota **:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Diploma Bacalaureat si Foaia Matricola, in baza Adeverinte de Autenticitate, se vizeaza de catre Inspectoratul Scolar din judetul in care sa afla institutia de invatamant care a eliberat actele de studii.
Diploma Bacalaureat si Foaia Matricola vizatese depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratie de Valoare – Diploma de Licenta:

 1.  Diploma de Licenta (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola / Supliment in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Diploma de Licenta si pentru Foaia Matricola / Supliment (se obtin de la secretariatul facultatii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in parte, unul pentru Ministerul Educatiei (CNERD) si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania,
Nota **:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Este foarte important sa intrebati in Italia daca aveti nevoie si de Declaratia de Valoare la Diploma de Bacalureat. In cazul in care raspunsul este afirmativ, veti avea doua Declaratii de Valoare: una la diploma de Bacalaureat si a doua la Diploma de Licenta.
Diploma de Licenta si Foaia Matricola / Supliment, in baza Adeverintei de Autenticitate, se vizeaza de catre Ministerul Educatie (CNRED) din Bucuresti.
Diploma de Licenta si Foaia Matricola / Supliment, vizate la Ministerul Educatiei, se depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratie de Valoare – Diploma de Master:

 1.  Diploma de Master (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola / Supliment in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Diploma de Master si pentru Foaia Matricola / Supliment (se obtin de la secretariatul facultatii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare document in parte, unul pentru Ministerul Educatiei (CNERD) si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania,
Nota **:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Este foarte important sa intrebati in Italia daca aveti nevoie si de Declaratia de Valoare la Diploma de Licenta. In cazul in care raspunsul este afirmativ, veti avea doua Declaratii de Valoare: una la diploma de Licenta si a doua la Diploma de Master.
Diploma de Master si Foaia Matricola / Supliment, in baza Adeverintei de Autenticitate, se vizeaza de catre Ministerul Educatie (CNRED) din Bucuresti.
Diploma de Master si Foaia Matricola / Supliment, vizate la Ministerul Educatiei, se depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.


Actele necesare pentru obtinerea Declaratie de Valoare – Diploma de Doctor:

 1.  Diploma de Doctor (vizata si apostilata);
 2.  Foaia Matricola / Supliment in original (vizata si apostilata);
 3.  Adeverinte de Autenticitate in original pentru Diploma de Doctor si pentru Foaia Matricola / Supliment (se obtin de la secretariatul facultatii, specificati ca aveti nevoie de doua exemplare la fiecare  document in parte, unul pentru Ministerul Educatiei (CNERD) si al doilea pentru Consulatul Italiei din Bucuresti);
 4.  Fotocopii Xerox dupa actele de identitate si dupa actele de stare civila;
 5.  Procura in original* / Delegatie**.

Nota*:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Romania este nevoie de o Procura intocmita la un birou notarial din Romania,
Nota **:  Pentru cetatenii care au rezidenta in Italia este nevoie de o simpla Delegatie scrisa de mana de catre titularul actelor Important!

 

Este foarte important sa intrebati in Italia daca aveti nevoie si de Declaratia de Valoare la Diploma de Master. In cazul in care raspunsul este afirmativ, veti avea doua Declaratii de Valoare: una la diploma de Master si a doua la Diploma de Doctor.
Diploma de Licenta si Foaia Matricola / Supliment, in baza Adeverintei de Autenticitate, se vizeaza de catre Ministerul Educatie (CNRED) din Bucuresti.
Diploma de Licenta si Foaia Matricola / Supliment, vizate la Ministerul Educatiei, se depun la Prefectura din judetul in care se afla institutia de invatamant care a eliberat documentele de studii sau la Prefectura unde are domiciliul titularul actelor, pentru aplicarea de apostile.

 

Expert For You este gata sa va sprijine in orice demers necesar obtinerii Declaratiei de Valoare, cum ar fi:

 • Efectuam deplasari in teritoriu pentru obtinerea de documente necesare intocmirii dosarului pentru Declaratia de Valoare;
 • Aplicam vizele necesare la Inspectoratele Scolare;
 • Aplicam vizele necesare la Ministerul Educatiei C.N.R.E.D.;
 • Aplicam Apostila pe actele de studii la Prefectura indiferent de judet;
 • Efectuam servicii de traduceri cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei;
 • Legalizam traducerile la un Birou Notarial;
 • Aplicam Apostila pe traduceri si pe copiile legalizate la Camera Notarilor Publici;
 • Intocmim dosarul necesar pentru obtinerea Declaratiei de Valoare;
 • Obtinem programare in Consulatul Italiei din Bucuresti;
 • Achitam taxele consulare necesare eliberarii Declaratiei de Valoare;
 • Expediem documentele prin serviciul postal ales de dumneavoastra.
Share

Recunoasterea calificarilor profesionale in U.E
Adeverinta de conformitate cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din Romania

Adeverinta de conformitate se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România.
În 2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, a fost desemnat ca responsabil pentru implementarea Directivei 2005/36/CE în legislaţia naţională. , Prin Ordinul Ministrului, s-a constituit Grupul de Lucru pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC.CNRED eliberează, în conformitate cu Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă de conformitate a studiilor cu prevederile Directivelor 2005/36/CE si 2006/100/CE, pentru profesiile nereglementate din România.

Pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect se aplică principiile recunoaşterii automate, care se realizează de către organizaţiile profesionale şi autorităţile publice corespunzătoare:
• Ministerul Sănătăţii pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă;
• Colegiul Medicilor Veterinari din România pentru profesia de medic veterinar;
• Ordinul Arhitecţilor din România pentru profesia de arhitect.

Expert For You vine in intampinarea dumneavoastra, punand la dispozitie toata experienta cumulata, prin intocmirea dosarului necesar obtinerii adeverintei de conformitate.

Actele Necesare

 1. Cerere prin care se solicită eliberarea Adeverinţei de conformitate: în cerere se va menţiona statul membru al Uniunii Europene pentru care se solicită aceasta Adeverinţă;
 2. Diploma de studii în copie legalizată;
 3. Adeverinţa de autenticitate a diplomei, eliberată de instituţia emitentă – original sau copie legalizată;
 4. Anexa la diploma de studii (Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă), în copie legalizată. Pentru diploma de scoală postliceală / profesională / învăţământ complementar/de ucenici se va prezenta şi situaţia şcolară anterioară (diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară);
 5. Cartea de muncă, în copie simplă;
 6. Documente personale de identificare, în copie simpla: actul de identitate – buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport; dovada de schimbare a numelui (de ex. certificat de căsătorie) – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
 7. Procura în original.

Pentru mai multe informaţii cu privire la Directiva 2005/36/CE puteţi accesa: www.cnred.edu.ro

Tot ce trebuie sa faceti este sa luati legatura cu un reprezentant al biroului nostru pentru o evaluare corecta a dosarului pe care il detineti.

Share

Obţinem CERTIFICATUL de CONFORMITATE sau RECOMANDAREA de la Ministerul Sănătăţii în cel mai SCURT TIMP, la cererea titularilor de acte pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă.

Începând cu data de 15.01.2007, MSP eliberează certificatele şi adeverinţele necesare recunoaşterii în celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă.

Categoriile şi condiţiile de eliberare a certificatelor necesare recunoaşterii titlurilor româneşti în profesia de medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă.

 

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor,medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendentă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii , care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă această experienţă profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.


Documente necesare eliberării acestei adeverinţe:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact;
 • copie act de identitate;
 • copii legalizate după diploma de bacalaureat şi după titlurile oficiale de calificare( Certificatul de Competenţe Profesionale, Diploma de absolvire a şcolii postliceale sanitare de asistent medical obstetrică-ginecologie, diploma de studii universitare);
 • copie legalizată după foaia matricolă;
 • adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare mai sus menţionate;
 • copii legalizate după documentele de schimbare a numelui;
 • copie legalizată după Autorizaţia de Liberă Practică;
 • adeverinţă de vechime de la locul de muncă sau copie conformă după cartea de muncă.

Medicii specialişti vor prezenta suplimentar o copie după certificatul de medic specialist şi adeverinţa eliberată de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în care se precizează ordinul ministrului de confirmare ca rezident şi perioada în care a efectuat pregătirea prin rezidenţiat sau copia legalizată a carnetului de rezident.


Model de Adeverinta

 

Antetul unităţii (Logo)

Nr.de înregistrare, data

A D E V E R I N Ţ Ă

Se adevereşte prin prezenta că doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar în specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrică-ginecologie este/a fost încadrat/a în unitatea noastră în funcţia de…….. de la data de (zi, luna, an) până la data de…. (zi, luna, an), exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt* activităţile profesionale pe această durată.

Funcţia,

nume prenume persoană abilitată,

semnătura, ştampila unităţii.

 

 

Pe baza acestui certificat de conformitate aveţi dreptul să profesaţi în spaţiul comunitar pe domeniul în care sunteţi calificat. Pentru mai multe informaţii cu privire la obţinerea Certificatului de Conformitate, puteţi accesa: www.ms.ro

Share

In primul rand, ar trebui pornit de la explicarea termenului de supralegalizare. Cuvantul, in sine, este unul compus din prefixul augmentativ “supra” si substantivul “legalizare”. In fond, este vorba despre o legalizare in plus, o certificare suplimentara a originalitatii, autenticitatii sau legalitatii intocmirii unui anumit document. Supralegalizarea reprezinta procedura care se aplica actelor cu elemente de extraneitate, folosite in relatiile cu statele cu care Romania nu are tratate sau conventii de asistenta juridica in materie sau nu sunt semnatare ale Conventiei nr. 12/5 Octombrie 1961 a Conferintei de la Haga si pentru care nu se aplica “Apostila”.

Expert For You vine in intampinarea dumneavoastra cu acest serviciu, prin care ne angajam sa aplicam supralegalizarea, la cerere, pe documentele ce urmeaza a fi folosite intr-un alt stat care nu face parte din semnatarii Conventiei nr. 12/5 Octombrie 1961 a Conferintei de la Haga.

Aplicam supralegalizarea la Camera Notarilor Publici din Bucuresti pe urmatoarele tipuri de documente:

 • Aplicam supralegaliarea pe Traduceri Legalizate
 • Aplicam supralegalizarea pe Copii Legalizate
 • Aplicam supralegalizarea pe Procuri Notariale
 • Aplicam supralegalizarea pe Declaratii Notariale
 • Aplicam supralegalizarea pe Incheieri de Data Certa

Aplicam supralegalizarea la Ministerul Afacerilor de Externe, sectia Consulara, pe urmatoarele tipuri de documente:

 • Aplicam supralegalizare pe acte de stare civila, model international, eliberate dupa data de 01.01.1998 (certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces)
 • Aplicam supralegalizare pe certificat de cazier judiciar si pe certificat de cazier auto, dar nu mai vechi de sase luni
 • Aplicam supralegalizare pe documente de studii preuniversitare
 • Aplicam supralegalizare pe documente de studii universitare
 • Aplicam supralegalizare pe documente care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa.
 • Aplicam supralegalizarea pe documente emise de un stat tert, vizate de catre sectiile consulare romanesti, care se folosesc pe teritoriul Romaniei.

Aplicam supralegalizarea la Ministerul de Justitie pe urmatoare tipuri de documente:

 • Aplicam supralegalizare pe Hotarari Judecatoresti emise de un tribunal din Bucuresti
 • Aplicam supralegalizare pe documente emise in original de Registrul Comertului
Share

Aplicam apostila la Tribunalul Bucuresti, pe urmatoare tipuri de documente

 • Aplicam apostila pe Hotarari Judecatoresti emise de un tribunal din Bucuresti
 • Aplicam apostila pe documente emise in original de Registrul Comertului

Aplicarea apostilei în România

Certificarea documentelor cu Apostila este prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.

Apostila dovedeşte că actul pe care a fost aplicat respectă cerinţele de validitate reglementate de un stat.

După aplicarea apostilei actului oficial românesc de către autorităţile române competente, actul este valabil în statul solicitat fără nicio altă formalitate suplimentară.

Pe actele oficiale române se aplică apostila numai în situaţia în care actul respectiv urmează a fi folosit într-un stat care este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961. Gasesti aici lista actualizată a Statelor parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961.

În ţările cu care România a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români sunt recunoscute direct de autorităţile române, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

Documente emise în România

Conform Convenţiei e la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele şi prefecturile.

 • Tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:
  • hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
  • acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
  • actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;
  • actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Justiţiei www.just.ro 

 • Prefecturile pentru documentele administrative.:
  • certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
  • certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
  • certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
  • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
  • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
  • adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
  • adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
  • actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr. 19;
  • actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, str. Grl. Berthelot, nr. 30.
  • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;
  • adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
  • certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
  • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
  • brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
  • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
  • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;
  • Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
  • adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania).

Eliberarea apostilei se realizeaza de catre institutia prefectului din judetul in care:

 • titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;
 • sau - emitentul actului are sediu.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro 

 

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Share

Aplicam apostila la Camera Notarilor Publici din Bucuresti, pe urmatoare tipuri de documente

 • Aplicam apostila pe Traduceri Legalizate

 • Aplicam apostila pe Copii Legalizate

 • Aplicam apostila pe Procuri Notariale

 • Aplicam apostila pe Declaratii Notariale

 • Aplicam apostila pe Incheieri de Data Certa

Share

Aplicam apostila la Prefectura in toate judetele din Romania, pe urmatoarele tipuri de documente

 • Aplicam apostila pe acte de stare civila, model international, eliberate dupa data de 01.01.1998 (certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces)
 • Aplicam apostila pe certificat de cazier judiciar si pe certificat de cazier auto, dar nu mai vechi de sase luni
 • Aplicam apostila pe documente de studii preuniversitare
 • Aplicam apostila pe documente de studii universitare
 • Aplicam apostila pe documente care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa
Share