Viza Studii Universitare CNRED

Aplicam viza pe actele de studii superioare la Ministeru Educatiei Nationale (C.N.R.E.D).

Prin vizare se intelege procedura prin care se verifica autenticitatea actului de studiu si a inscrisurilor de pe acest act. In cazul actelor de studii universitare acest lucru este realizat de Ministerul Educatiei prin C.N.R.E.D. indiferent de judetul unde s-a promovat.

Vizarea unui act de studiu se face la cerere, numai in cazul in care doriti sa plecati cu actele de studii intr-un alt stat tert care solicita in mod expres acest lucru. In cazul statelor semnatare ale conventiei Haga 1961, se recomanda ca dupa obtinerea vizei pe actul de studiu sa se aplice apostila pe actul vizat (vezi aici pagina apostile). In cazul in care intentionati sa utilizati actul de studiu intr-un stat nesemnatar al conventiei Haga 1961 acesta se supune regulilor de supralegalizare (vezi pagina aici supralegalizare).

Actele de studii superioare ce pot fi vizate la Ministerul Educatiei Nationale sectia C.N.R.E.D:

 1.  Diplomele de studii superioare (licenta, masterat si doctorat) sau adeverintele nominale provizorii de inlocuire a diplomei finale de studii (licenta si masterat);
 2.  Foaia matricola sau Suplimentul la Diploma (anexa la diploma de studii);
 3.  Programa analitica (anexa la diploma de studii);
 4.  Certificatul de pregatire didactica;
 5.  Adeverinta pentru rezultatele obtinute la examenul de licenta;
 6.  Adeverinta care atesta calitatea de student pentru cetatenii europeni.

Actele necesare pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educatie Nationale, sectia C.N.R.E.D:

 1.  Cerere adresata Ministerului Educatiei Nationale, prin care se solicita vizarea documentelor de studii;
 2.  Actele de studii pentru care se solicita aplicarea vizei in original si copie simpla (ex. Diploma ; Foaie Matricola);
 3.  Adeverinta de autenticitate a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma, eliberate de institutia de invatamant superior emitenta – in original;
 4.  Programa analitica (daca este cazul); in cazul in care se solicita programa analitica este necesara copia simpla doar dupa adeverinta nominala (prima pagina);
 5.  Documente personale de identificare, in copie simpla;
 6.  Actul de identitate al titularului diplomei in copie simpla – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere in Romania sau pasaport (aflat in termen de  valabilitate);
 7.  Certificatul de casatorie sau de divort in copie simpla, in situatia in care a avut loc o schimbare a numelui (daca este cazul).

 

Pentru mai multe informatii cu privire la vizarea actelor de studii puteti accesa: www.cnred.edu.ro

Tot ce trebuie sa faceti este sa luati legatura cu un reprezentant al biroului nostru pentru o evaluare corecta a dosarului pe care il detineti.

Share