SERVICII

Adeverinţa de Conformitate CNRED

Recunoaşterea calificărilor profesionale în U.E. Întocmim dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate pentru profesii nereglementate în România, practic în baza

Apostila

Oferim servicii de apostilare la cerere, în Prefectură pentru documentele administrative, la Camera Notarilor Publici pentru documente notariale

Certificat de Conformitate MS

Obţinem CERTIFICATUL de CONFORMITATE sau RECOMANDAREA de la Ministerul Sănătăţi în cel mai SCURT TIMP,

Declaraţia de Valoare

Întocmim dosarul pentru a obţine Declaraţia de Valoare de la Consulatul Italiei la Bucureşti.

Interpretariat

Aveţi nevoie de un interpret/translator pentru un eveniment care presupune participarea unui partener străin?

Legalizări Notariale

Cele mai multe traduceri sunt urmate de legalizări notariale, pentru acest motiv venim în întâmpinarea dumneavoastră cu un nou serviciu

Supralegalizarea

Oferim servicii de supralegalizare la cere, pe documentele în original şi pe traducerile acestora în Ministerul de Externe pe documente

Traduceri

Aveţi nevoie de traduceri de cea mai bună calitate într-un termen cât mai scurt, oferite de o echipă de traducători

Vizare acte de studii universitare

Obţinem VIZA pe actele de studii superioare la Ministerul Educaţiei (C.N.R.E.D) la cerere pentru toţi titularii de documente care, dintr-un

Vă pune la dispoziţie servicii de traduceri autorizate, în şi din numeroase limbi de circulaţie internaţională.

Estimare de preţ rapidă